Każda osoba planująca rozpoczęcie terapii staje przed koniecznością wyboru odpowiedniego nurtu. Dzięki istnieniu wielu odmian psychoterapii, które różnią się między sobą podejściem, sposobem, prowadzeniem terapii i założeniami teoretycznymi, psychologowie mogą skutecznie pomagać pacjentom zmagającym się z wieloma odmiennymi problemami. Czym charakteryzują się główne nurty psychoterapii?

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna dobrze sprawdza się w szczególności w leczeniu zaburzeń odżywiania, lękowych, depresyjnych, osobowości i psychosomatycznych. Poleca się ją także osobom, które często mierzą się z niepowodzeniami w relacjach z innymi ludźmi. Spotkania z terapeutą najczęściej odbywają się co tydzień, a nurt ten ma raczej charakter długoterminowy.

Terapia psychodynamiczna czerpie wiele z teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda. Źródłem trudności według tego nurtu jest dzieciństwo, a konkretnie – wydarzenia z dawnych lat, które uległy wyparciu. Celem procesu jest umożliwienie pacjentowi odnalezienia doświadczonych konfliktów, rozwiązanie ich i przeżycie do końca ukrytych, trudnych emocji. Ma to doprowadzić do zmiany dezadaptacyjnych mechanizmów postępowania na te zdrowsze i bardziej konstruktywne.

Terapia poznawczo-behawioralna

Nurty w psychoterapii - charakterystykaTo najpopularniejszy nurt terapeutyczny, który charakteryzuje się udowodnioną skutecznością w walce z depresją, niską samooceną, zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi. Terapeutów pracujących w tym nurcie można znaleźć w różnych miastach, takich jak Radom.

Głównym założeniem jest na nastrój, doświadczane emocje i zachowania, wpływają podstawowe przekonania o sobie i o świecie. Kształtują się one już w pierwszych latach i stanowią podstawę powstających następnie myśli automatycznych. Te z kolei determinują sposób interpretowania rzeczywistości. Podczas terapii poznawczo-behawioralnej pacjent ma nauczyć się rozpoznawania zniekształceń poznawczych i modyfikowania niekorzystnych myśli automatycznych na zdrowsze i bardziej adaptacyjne. Przebieg sesji jest z reguły z góry zaplanowany. Psychologowie pracujący w tym nurcie często zadają pacjentom zadania domowe – w szczególności w postaci ćwiczenia umiejętności poznanych podczas sesji.

CBT- I na bezsenność

Terapia poznawczo-behawioralna w wersji oznaczonej skrótem CBT-I to skuteczna metoda leczenia bezsenności. Jej efekty są skuteczniejsze niż te oferowane przez przyjmowanie leków nasennych. Regularne uczestnictwo w sesjach pozwala poprawić czas zasypiania, skrócić ilość i czas nocnych przebudzeń oraz poprawić wydajność i jakość snu. Spektakularne efekty można uzyskać w szczególności z równoczesnym zadbaniem o dobre wyposażenie sypialni. Warto zainwestować w szczególności w wygodny, ergonomiczny materac – np. jeden z tych, dostępnych w sklepie abcsnu.pl.

Podczas terapii dociera się do utrwalonych mechanizmów odpowiadających za rozwój bezsenności w przewlekły problem. Pierwszym krokiem jest rozwiązanie problemów o podłożu poznawczym (mowa tu o myślach automatycznych), a kolejnym – modyfikacja przyzwyczajeń i schematów behawioralnych.

Psychoterapia Gestalt

Jest skuteczny w leczeniu depresji, fobii, zaburzeń psychosomatycznych, nerwic i natręctw. Dobrze sprawdza się też we wspieraniu potencjału danej osoby i nauce samoakceptacji. Nurt ten bazuje na analizie pragnień, wartości, wewnętrznych potrzeb i własnej tożsamości.

Kluczowe jest skupienie się na tu i teraz oraz na doznaniach płynących z ciała. Sesje terapeutyczne mają stanowić bezpieczną przestrzeń, umożliwiającą eksperymentowanie z przeżywaniem emocji i reagowaniem na nie. Pacjent i terapeuta powinni być zaangażowani w dialog między sobą, a niezwykle ważna jest swobodna atmosfera w gabinecie.

Terapia systemowa

Terapia systemowa jest dedykowana rodzinom i związkom. Uczestnicy poznają się wzajemnie, uczą się wzajemnych motywów zachowań i emocji. Celem jest umożliwienie im świadomego komunikowania się w systemie. Sesje z reguły trwają 90 minut – nieco dłużej niż te prowadzone podczas terapii indywidualnych. Spotkania nie odbywają się częściej niż raz na dwa tygodnie.

Podczas terapii psychoterapeuta dba przede wszystkim o to, aby każdy członek rodziny był w stanie wyrazić swoje zdanie i emocje. Zdarza się, że w spotkania uczestniczą dwaj terapeuci – najczęściej kobieta i mężczyzna. Uczestnicy poznają różne schematy i przekonania, a także zastanawiają się nad powielaniem schematów zachowania swoich rodziców.

Terapia humanistyczna

W psychoterapii humanistycznej nie występuje pojęcie „pacjent”. Zastąpione jest słowem „klient”. Jest to specyficzny nurt. Wykazuje skuteczność nie tylko w leczeniu problemów psychopatologicznych, ale również w pomocy w zakresie poszukiwania tożsamości, sensu życia i odnajdywania swoich pragnień.

Założeniem jest tu powstawanie zaburzeń na drodze konfliktu rodzącego się między „ja idealnym”, a „ja realnym”. Cała decyzyjność spoczywa tu na barkach klienta, a terapeuta pełni raczej rolę towarzysza, niż lekarza. Nie ocenia, nie interpretuje wypowiedzi klienta. Często wykorzystuje się technikę pustego krzesła, czyli odgrywania ról. Psychologowie podkreślają, że dzięki terapii humanistycznej możliwe jest uwolnienie skrywanych emocji, nauczenie się akceptacji i wyrażania siebie.

Psychoterapia to skuteczne narzędzie leczenia zaburzeń psychicznych oraz efektywne wsparcie w samorozwoju. Warto poznać różne nurty, a w razie potrzeby – skorzystać z pomocy specjalisty.

Przeczytaj też: Jaki materac dla dziecka i nastolatka będzie najlepszy?